محکومیت ذوب آهن و پیکان در کمیته تعیین وضعیت


کمیته وضعیت بازیکنان سه رای خود را در خصوص پرونده های مطروحه اعلام کرد.

به گزارش طرفداری و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره به شرح زیر است:

*با توجه به شکایت  شروین بزرگ از باشگاه صنعت نفت آبادان، کمیته وضعیت نسبت به دعوای خواهان قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت مجتبی حق دوست از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 275 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 49 میلیون و 595 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به مبلغ 325 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت باشگاه محمد ستاری اقبالی از باشگاه ایران خودرو (پیکان)، این باشگاه به پرداخت 2 میلیارد و 800 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 61 میلیون و 40 هزار ریال هزینه  دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 600 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.