میز تاکتیک طرفداری؛ بررسی عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی 1998


در یازدهمین قسمت میز تاکتیک طرفداری به موضوع عملکرد فنی تیم ملی در جام جهانی 1998پرداخته ایم.

به گزارش طرفداری، در این قسمت و قسمت های بعدی میزتاکتیک طرفداری به ترتیب عملکرد فنی تیم ملی ایران در ادوار جام جهانی را بررسی می کنیم و در اولین قسمت سراغ جام جهانی 1998  رفته ایم.

 طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.