لیگ ملت های والیبال | ایران – اسلوونی / گزارش زنده


در چارچوب رقابت های لیگ ملت های والیبال تیم های ایران و اسلوونی با هم دیدار می کنند.

ترکیب اولیه ایران: میلاد عبادی‌پور، امیرحسین اسفندیار، امیرحسین توخته، مهدی جلوه، امین اسماعیل‌نژاد، محمدطاهر وادی و محمدرضا حضرت‌پور

اطلاعات بازی

لیگ ملت های والیبال 2022

دیدار: ایران – اسلوونی

محل برگزاری: گدانسک – لهستان

ساعت برگزاری: 19:30

ست دوم

ایران 19-10 اسلوونی / سرویس اسفندیار به امتیاز تبدیل شد

ایران 14-7‌ اسلوونی / سرویس بازیکن اسلوونی به بیرون رفت

ایران 12-5 اسلوونی / وقت استراحت فنی

ایران 7-2 اسلوونی / جای خالی بازیکن ایران در زمین حریف خوابید

ایران 4-2 اسلوونی / آبشار بازیکن اسلوونی به بیرون رفت

ست اول

ایران 26-24 اسلوونی / پایان ست اول با پیروزی ایران

ایران 24-24 اسلوونی / جای خالی بازیکنان اسلوونی

ایران 20-20 اسلوونی / دفاع خوب بازیکنان ایران

ایران 14-16 اسلوونی / وقت استراحت فنی برای ایران

ایران 14-15 اسلوونی / آبشار عبادی پور دفاع شد

ایران 9-10 اسلوونی / سرویس بازیکن اسلوونی در زمین ایران خوابید

ایران 8-7 اسلوونی / آبشار اسفندیار در زمین حریف خوابید

ایران 4-2 اسلوونی / آبشار اسفندیار به امتیاز تبدیل شد.طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.