لیگ ملت های والیبال | ایران – ایتالیا / گزارش زنده


در چارچوب رقابت های لیگ ملت های والیبال، تیم های ایران و ایتالیا به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب اولیه ایران: میلاد عبادی‌پور، امیرحسین اسفندیار، امیرحسین توخته، مهدی جلوه، امین اسماعیل‌نژاد، محمدطاهر وادی و محمدرضا حضرت‌پور

اطلاعات بازی

لیگ ملت های والیبال 2022

دیدار: ایران – ایتالیا

محل برگزاری: گدانسک – لهستان

ساعت برگزاری 16:30

ست سوم

ایران 21-21 ایتالیا / امتیاز سرویس برای ایران توسط عبادی پور

ایران 18-21 ایتالیا / خطای حمل بازیکن ایران

ایران 16-19 ایتالیا / سرویس اسفندیار به تور برخورد کرد

ایران 12-15 ایتالیا / آبشار شریفی دفاع شد

ایران 10-12 ایتالیا / وقت استراحت فنی

ایران 9-8 ایتالیا / امتیاز سرویس برای ایتالیا

ایران 8-5 ایتالیا / سرویس شریفی به تور برخورد کرد

ایران 4-0 ایتالیا / آبشار خوب عبادی پور – وقت استراحت فنی برای ایتالیا

ست دوم

ایران 27-25 ایتالیا / پایان ست دوم با پیروزی ایران

ایران 24-24 ایتالیا / امتیاز سرویس برای ایتالیا

ایران 23-21 ایتالیا / امتیاز سرویس برای ایران توسط عبادی پور

ایران 21-21 ایتالیا / وقت استراحت فنی برای ایتالیا

ایران 19-21 ایتالیا / آبشار بازیکن ایتالیا در زمین ایران خوابید

ایران 13-15 ایتالیا / آبشار شریفی به بیرون رفت

ایران 12-11 ایتالیا / آبشار خوب عبادی پور – وقت استراحت فنی

ایران 5-9 ایتالیا / وقت استراحت فنی برای ایران

ایران 3-6 ایتالیا / جالی خالی شریفی به بیرون رفت

ایران 1-4 ایتالیا / جای خالی خوب بازیکن ایتالیا به امتیاز تبدیل شد

ایران 0-1 ایتالیا / آبشار زایتسف به امتیاز تبدیل شد

ست اول

ایران 16-25 ایتالیا / پایان ست اول با پیروزی ایتالیا

ایران 14-21 ایتالیا / کار سرعتی ایتالیا با موفقیت همراه شد

ایران 11-17 ایتالیا / سرویس اسماعیل نژاد به تور برخورد کرد

ایران 6-12 ایتالیا / وقت استراحت فنی

ایران 5-11 ایتالیا / سرویس جیانلی به امتیاز تبدیل شد

ایران 4-8 ایتالیا / وقت استراحت فنی

ایران 4-7 ایتالیا / آبشار‌ خوب بازیکن ایتالیا

ایران 4-4 ایتالیا / آبشار اسماعیل نژاد در زمین حریف خوابید 

ایران 1-0 ایتالیا / حرکت دوبل وسط بازیکنان ایران به امتیاز تبدیل شد

با شروع بازی گزارش آغاز می شودطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.