گلیسون برمر: تیم آینده ام را نمی دانم؛ برای من مهم است در لیگ قهرمانان بازی کنمگلیسون برمر: تیم آینده ام را نمی دانم؛ برای من مهم است در لیگ قهرمانان بازی کنمطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.