آخرین وضعیت طلب شهر خودرو از پرسپولیس از زبان اسماعیل حیدرپور، مدیر عامل این باشگاه / فیلمآخرین وضعیت طلب شهر خودرو از پرسپولیس از زبان اسماعیل حیدرپور، مدیر عامل این باشگاه / فیلمطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.