ماروتا: خوشحالیم که لوکاکو به خانه بر می گردد؛ در حال حاضر هیچ توافقی با دیبالا نداریم


⭐Manex ‌‌

نه ماروتا جان شما سردرنمیاری برمر با40میل گرفتیم بجای دیفرای
اشکیرینار هم نمی‌فروشیم فروختیم هم یه سوپر ستاره بجاش میاد
لوکاکو را کامل خریدیم و دیبالا را میگریم ژکو هم با30تا میکنیم تو پاچه یکی
(خودم منقلی فنم)طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.