صادق درودگر: ممنوعیت حضور بازیکنان خارجی تصمیم یک شبه نبوده / فیلمصادق درودگر: ممنوعیت حضور بازیکنان خارجی تصمیم یک شبه نبوده / فیلمطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.