روسیه 6-1 کامرون؛ تماشای دو رکورد دست نیافتنی با یک بلیت/ جام جهانی در چنین روزیروسیه 6-1 کامرون؛ تماشای دو رکورد دست نیافتنی با یک بلیت/ جام جهانی در چنین روزیطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.