دردسرهای استوکس برای پرسپولیس؛ ثبت قرارداد بازیکنان جدید در گرو پرداخت بدهی!


اختصاصی طرفداری / پرسپولیس برای ثبت رسمی قرارداد بازیکنان جدیدش باید منتظر وصول مطالبات آنتونی استوکس بماند. باشگاه به استوکس بدهی 86 هزار یورویی دارد که پرداخت آن به آنتونی استوکس در انگلیس تبدیل به یک مشکل بزرگ برای مدیران شده است. با توجه به تحریم ها پرداخت این بدهی آسان نیست. همچنین پرسپولیس تا زمانی که بدهی استوکس را پرداخت نکند پنجره اش بسته می ماند و نمی تواند قرارداد بازیکنان جدیدش را ثبت کند.

با بررسی این موضوع همراه 60 ثانیه طرفداری باشید.

 طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.