احتمال انتقال ماتیاس دلیخت به چلسی در ازای تیمو ورنر و پول نقداحتمال انتقال ماتیاس دلیخت به چلسی در ازای تیمو ورنر و پول نقدطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.