ابراز علاقه دوباره میلان به حکیم زیاش


BaBaK 4030

چقدر این بشر حال به هم زنه
کل حرکت مفیدش اینکه توپ میاره رو پای چپش کات دار ارسال میکنه پشت دفاع
و الا نه نفوذی بلده نه قدرت دریبلینگ داره نه قدرت بدنی داره و نه سرعت
قرضی هم ردش کنیم برد کردیمطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.