کدام بازیکنان در آرسنال بیشترین حقوق را دریافت می کنند؟


لیست پرداختی آرسنال به بازیکنانش در فضای مجازی دست به دست می شود.

طرفداری | یک لیست از دستمزد بازیکنان ترکیب کنونی آرسنال در صفحات غیررسمی منتشر شده است که بر اساس آن، توماس پارتی بیشترین دستمزد را دریافت می کند و خرید جدید این تیم یعنی فابیو ویرا، کمتر از همه حقوق می گیرد. 

بازیکن دستمزد سالانه (میلیون پوند)
توماس پارتی 10.4
نیکولاس پپه 7.28
بن وایت 6.24
هکتور بیرین 5.7
کیرن تیرنی 5.7
ادی انکتیا 5.2
برند لنو 5.2
گرانیت ژاکا 5.2
گابریل مارتینلی 4.68
پابلو ماری 4.42
مارتین اودگارد 4.1
سدریک سوارش 3.9
لوکاس توریرا 3.9
آرون رمزدیل 3.2
تاکه هیرو تومیاسو 2.9
آینسلی مایتلند نایلز 2.7
سامبی لوکونگا 2.7
گابریل ماگالاش  2.6
راب هولدینگ 2
الکس رونارسون 2
ویلیام سالیبا 2
امیل اسمیت رو 2
بوکایو ساکا 1.56
نونو تاوارش 1.4
فابیو ویرا 1.3

 طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.