لیگ ملت های والیبال | ایران – آمریکا / گزارش زنده


در چارچوب رقابت های لیگ ملت های والیبال تیم های ایران و آمریکا به مصاف هم می روند.

ترکیب اولیه ایران: امیرحسین توخته، محمدطاهر وادی، امین اسماعیل‌نژاد، میلاد عبادی‌پور، امیرحسین اسفندیار، مهدی جلوه و محمدرضا حضرت‌پور

اطلاعات بازی

لیگ ملت های والیبال 2022

دیدار: ایران – آمریکا

محل برگزاری: صوفیه – بلغارستان

ساعت برگزاری: 21:30

ست دوم

ایران 28-27 آمریکا / آبشار عبادی پور به امتیاز تبدیل شد

ایران 25-25 آمریکا / جای خالی وادی

ایران 24-23 آمریکا / امتیاز برای ایران

ایران 21-21 آمریکا / امتیاز سرویس برای ایران 

ایران 19-20 آمریکا / آبشار انسینگ به امتیاز تبدیل شد

ایران 18-17 آمریکا / امتیاز برای ایران

ایران 17-15 آمریکا / کار سرعتی آمریکا به امتیاز تبدیل شد

ایران 16-14 آمریکا / آبشار آمریکایی ها به امتیاز تبدیل شد

ایران 16-11 آمریکا / وقت استراحت فنی برای آمریکا

ایران 14-10 آمریکا / آبشار اسماعیل نژاد به امتیاز تبدیل شد 

ایران 12-9 آمریکا / وقت استراحت فنی

ایران 11-9 آمریکا / کار سرعتی جلوه به امتیاز تبدیل شد

ایران 10-7 آمریکا / دفاع خوب تیم ایران

ایران 8-7 آمریکا / آبشار عبادی پور به امتیاز تبدیل شد

ایران 6-6 آمریکا / توخته امتیاز را برای ایران به ارمغان آورد

ایران 5-4 آمریکا / کار سرعتی آمریکایی ها بی نتیجه ماند

ایران 3-3 آمریکا / سرویس اسماعیل نژاد به بیرون رفت

ایران 2-2 آمریکا / آبشار بازیکن آمریکا به بیرون رفت

ایران 1-1 آمریکا / آبشار اسفندیار به امتیاز تبدیل شد

ست اول

ایران 25-18 آمریکا / پایان ست اول با پیروزی ایران

ایران 24-17 آمریکا / آبشار عبادی پور به امتیاز تبدیل شد

ایران 22-15 آمریکا / اسماعیل نژاد امتیاز را برای ایران آورد

ایران 19-13 آمریکا / سرویس وادی به تور برخورد کرد

ایران 18-11 آمریکا / کار خوب عبادی پور امتیاز را برای ایران به همراه داشت

ایران 17-10 آمریکا / سرویس اسفندیار به امتیاز تبدیل شد

ایران 15-10 آمریکا / سرویس بازیکن آمریکا به بیرون رفت

ایران 13-9 آمریکا / کار سرعتی خوب آمریکایی ها

ایران 12-7 آمریکا / وقت استراحت فنی

ایران 10-6 آمریکا / باز هم آبشار خوب اسماعیل نژاد

ایران 8-6 آمریکا / کار سرعتی آمریکا به امتیاز تبدیل شد

ایران 7-4 آمریکا / آبشار اسماعیل نژاد در زمین آمریکا خوابید 

ایران 4-4 آمریکا / کار سرعتی ایران به امتیاز تبدیل شد

ایران 2-2 آمریکا / آبشار دیفالکو به امتیاز تبدیل شد

ایران 0-1 آمریکا / امتیاز اول‌ برای آمریکا بدست آمد

با شروع بازی گزارش آغاز می شودطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.