غیر رسمی؛ دین هندرسون به ناتینگهام فارست پیوست


آلفرد کبیر

مجددا به این نکته اشاره میکنم
ناتینگهام فارست و برایان کلاف کبیر ۲ قهرمانی اروپا = کل تاریخچه فوتبال عالمان به غیر از طایر ۲ قهرمانی اروپا
خخخخطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.