چالهان اوعلو: اینتر از میلان بسیار قوی‌تر است؛ زلاتان هیچ نقشی در اسکودتوی میلان نداشت


A⭐B ‌

اینجا رو😐😐😐😐😐😐😐😐😐😐
ما دربی مهمی را باختیم؛ در دقیقه 75 بعد از تعویض من و ایوان پریشیچ ناگهان همه چیز تغییر کرد. ما 1-0 جلو بودیم و سپس 2-1 شکست خوردیم بنابراین سرمربی در شکست نقش داشت و من هم این موضوع را به او گفتم.طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.