لیگ ملت های والیبال | ایران – بلغارستان / گزارش زنده


در چارچوب رقابت های لیگ ملت های والیبال تیم های ایران و بلغارستان به مصاف هم می روند.

ترکیب اولیه ایران: امیرحسین اسفندیار، مرتضی شریفی، مهدی جلوه، امیرحسین توخته، محمدطاهر وادی، امین اسماعیل‌نژاد و محمدرضا حضرت‌پور

اطلاعات بازی

لیگ ملت های والیبال 2022

دیدار: ایران – بلغارستان

محل برگزاری: صوفیه – بلغارستان

ساعت برگزاری: 21:30

ست سوم

ایران 14-16 بلغارستان / دفاع خوب بازیکنان بلغارستان آنها را به امتیاز شانزده رساند

ایران 14-14 بلغارستان / آبشار توخته به امتیاز تبدیل شد

ایران 8-9 بلغارستان / آبشار نیکولوف بار دیگر به امتیاز تبدیل شد

ایران 4-5 بلغارستان / سرویس بازیکن بلغارستان به امتیاز تبدیل شد

ست دوم

ایران 23-25 بلغارستان / پایان ست دوم با برتری بلغارستان

ایران 23-24 بلغارستان / بار دیگر امتیاز برای بلغارستان

ایران 23-23 بلغارستان / سرویس بازیکن بلغارستان به امتیاز تبدیل شد

ایران 17-16 بلغارستان / تک دفاع خوب بازیکن ایران امتیاز را برای تیم کشورمان به همراه داشت

ایران 13-12 بلغارستان / آبشار بازیکن بلغار به امتیاز تبدیل شد

ست اول

ایران 19-25 بلغارستان / پایان ست اول با پیروزی بلغارستان

ایران 17-22 بلغارستان / آبشار اسفندیار به خوبی دفاع شد

ایران 12-16 بلغارستان / وقت استراحت فنی

ایران 12-14 بلغارستان / آبشار اسماعیل نژاد به امتیاز تبدیل شد

ایران 5-8 بلغارستان / آبشار بازیکن بغلارستان در زمین ایران خوابید

ایران 2-1 بلغارستان / سرویس بازیکن بلغارستان به بیرون رفت

با شروع بازی گزارش آغاز می شودطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.