فوتبال در خدمت سیاست، سیاست علیه فوتبال؛ تقدیم رزهای سفید ایران به آمریکا | میز تاریخ طرفداری


سانتیاگو برنابئو

سالها به دروغ این بازی رو و گل یارو استیلی حقیر رو بازی و گل قرن معرفی کردن اصحاب رسانه !
در صورتی که کیست که نداند گل قرن و بازی قرن همان بود که مارادونای فقید اون گل رو زد

.
این جام جهانی باعث شکل گیری طبقه ای از فوتبالیست های چاپلوس و رانت خوار شکل بگیره که حتی در 2022هم دست از سر گربه ی خسته ی وطن هم بر نمیدارنطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.