اقدام خیرخواهانه سیدحسین حسینی | طرفداری


سید حسین حسینی پیراهنش را در اقدامی خیرخواهانه اهدا کرد.

به گزارش طرفداری، سید حسین حسینی حسینی فصل گذشته به عنوان بهترین گلر لیگ انتخاب شد و بعد از پایان مسابقات با دعوت این موسسه خیریه در شیراز حاضر شد و پیراهن خود را اهدا کرد.

 طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.