ماریو گوتسه به آینتراخت فرانکفورت نزدیک شد


S.moslem Just seri a

این ۳۰ سال بیشتر نداره..؟!!!
یه دهه قبل بود که با اون تیم دوست داشتنیه کلوپ تو دورتموند به همراه رویس و اشملتزر و بلاژیکوفسکی و لوا و… داشت آقایی میکرد…
یادمه سال ۲۰۱۵ یا ۲۰۱۶ فکر میکنم بود تا استانه انتقال به یووه هم پیش رفت
ولی نشد که بشه…
دوس داشتم بازیشو البته تو اون سن تو تیم محبوبم ببینم ولی نشد
چراغی بود که خیلی زود خاموش شدطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.