روملو لوکاکو | آمادگی چلسی برای پذیرش پیشنهاد جدید اینتر


چلسی و اینتر به توافق نزدیک شده اند.

طرفداری| به گزارش فابریتزیو رومانو، مذاکرات چلسی و اینتر بر سر انتقال روملو لوکاکو در مراحل پایانی قرار دارد، چرا که آبی‌های لندن به نراتزوری اطلاع داده اند که حاضرند پیشنهاد جدید آن‌ها را بپذیرند. اولین پیشنهاد باشگاه ایتالیایی برای لوکاکو که 5 میلیون به علاوه 2 میلیون یورو پاداش بود، توسط چلسی رد شد اما اینتر در پیشنهاد دوم، حاضر است ۱۰ میلیون یورو به علاوه پاداش ها را برای بازگرداندن مهاجم بلژیکی پرداخت کند که به نظر می رسد این پیشنهاد، مورد توافق مسئولان چلسی واقع شده است. به گفته رومانو، اینتر برای نهایی کردن این انتقال، منتظر تایید و چراغ سبز مالکانش است. طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.