چلسی و تورینو، چزاره کاسادی را از اینتر درخواست کرده اند


ابراهیم شرفی

نباید اشتباه زانیلو رو دوباره تکرار کنیم.
کاسادی فوق العاده ست چلسی هم بدیم با بند باز خرید باید بدیم که تجربه بیشتری بگیره و برگردهطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.