ژائو پدرو، ناهیتان ناندز و آندره آ کاربونی؛ مونتزا به دنبال خرید سه بازیکن کالیاری


احمد دده

رئیس آشغال کالیاری بعد از اینکه ناینگولان و گودینو مفت بهشون داده بودیم، پارسال واسه ناهیتان ناندز میگفت حق فسخش که 36 میلیونه رو بدین ببرینش.
بیا آقای رئیس کالیاری
تا ته بره تو چونت
سه تا بازیکنت باهم شده بیست تومن.طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.