حمید مطهری از هیچ تیمی پیشنهاد سرمربیگری ندارد


Drone Life

پیشنهاد مربیگری ام نداشته باشه مطمئنم پیشنهاد بنایی تو پروژه های بزرگ ؛ پیشنهاد سخنرانی تو مراسمات دانش اموزی و هم چنین جلسات شب شعر رو حتما دارهطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.