قهرمان شدیم، هو شدیم! / میز تاریخ طرفداری


از آن روز به بعد دیگر فوتبال ایران متوقف شد و در جام ملتهای آسیا بعد از سه قهرمانی مستمر دیگر هیچ گاه عنوان قهرمانی را به دست نیاوردیم.

به گزارش طرفداری، تیم ملی فوتبال کشورمان در این مدت شاهد قهرمانی تیم های دیگر در آسیا بوده است، کویت یک بار، عربستان 3 بار، ژاپن 4 بار، عراق یک بار، استرالیا یک بار و قطر یک بار در این مدت قهرمان آسیا شده اند و تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی که شاهد قهرمانی 4 تیم عرب و 2 تیم از خاور دور و اقیانوسیه بوده است خودش هیچ گاه عنوان قهرمانی را به دست نیاورده است.

آن روز تیم ملی کویت را 1-0 برد و قهرمان آسیا شد اما قبل از قهرمان شدن، تماشاگران که سطح توقعشان از تیم ملی بسیار بالا رفته بود تیم ملی را هو کردند! حق هم داشتند، تیم ملی آن دوران حق نداشت در تهران کویت را نبرد، شاید هم مردم اقدام به هو کردن آینده فوتبالی پرداخته بودند که قرار بود 46 سال در آسیا و در مسابقات فوتبال جام ملتها عنوان قهرمانی را به دست نیاورد.

میز تاریخ طرفداری

 طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.