لیگ ملت های والیبال / ایران – ژاپن؛ گزارش زنده


در چارچوب رقابت های لیگ ملت های والیبال تیم های ایران و ژاپن به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب اولیه ایران: میلاد عبادی‌پور (کاپیتان)، امیرحسین اسفندیار، محمدطاهر وادی، محمدرضا حضرت‌ پور، مهدی جلوه، امیرحسین توخته و امین اسماعیل‌ نژاد

اطلاعات بازی

لیگ ملت های والیبال 2022

دیدار: ایران – ژاپن

محل برگزاری: شهر برازیلیا

ساعت برگزاری: 20:30

ست دوم

ایران 12-22 ژاپن / آبشار نیشیدا به خوبی دفاع شد

ایران 6-19 ژاپن / حرکت دوبل وسط تماشایی ژاپن ها آنها را به امتیاز نوزده رساند

ایران 4-12 ژاپن / وقت استراحت فنی اول

ایران 3-11 ژاپن / سرویس تماشایی نیشیدا به امتیاز تبدیل شد

ایران 3-8 ژاپن / سرویس شریفی به تور برخورد کرد

ایران 1-5 ژاپن / وقت استراحت فنی برای ایران

ست اول

ایران 20-25 ژاپن / سرویس ژاپنی ها به امتیاز تبدیل شد تا برنده ست اول باشند

ایران 15-20 ژاپن / آبشار تماشایی نیشیدا به امتیاز تبدیل شد

ایران 13-17 ژاپن / سرویس نیشیدا به امتیاز تبدیل شد

ایران 7-12 ژاپن / وقت استراحت فنی اول

ایران 6-10 ژاپن / وقت استراحت فنی برای ایران

ایران 6-7 ژاپن / رالی تماشایی با آبشار فوق العاده عبادی پور به سود ایران پایان یافت

ایران 5-5 ژاپن / سرویس ژاپنی ها به امتیاز تبدیل شد

ایران 0-1 ژاپن / امتیاز اول برای ژاپن بدست آمدطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.