اینتر یکی از مدافعان اصلی خود را می فروشد؛ نیکولا میلنکوویچ گزینه جانشینی رانوکیا


Nihat Maori

این خبر درست و حقیقی ترین خبری بود که شنیدم…
فروش عمده و اصلی و درامد زا یکی از بین مارتینز و اسکندره…
اگه بخوان مارتینز رو نگه دارن قربانی اشکرینه…
من رو اسکندر قمار میکنم…
رفتن دیفری قطعیه ولی پول ازش در نمیاد چیزی در حدود 15 تا 20 تا…



طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.