انگلیس – ایتالیا؛ ترکیب رسمی


Duomo Italiano

انگلیس توجه ویژه ایی به بازی از کناره ها با بازی دادن به جیمز و گریلیش داره و مانچو هم با گذاشتن لوکاتلی و تونالی میخاد به عمق بزنه، به نظر میرسه بازی جذابی باشه، هر دو تیم زدن تو کار نقطه ضعف تیم مقابل، فقط ترکیب ایتالیا میتونست خیلی بهتر از این حرفا باشه، باز مانچو ریدهطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.