جمهوری چک 1-0 اسپانیا؛ نیمه اولجمهوری چک 1-0 اسپانیا؛ نیمه اولطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.