چمن ورزشگاه نیوکمپ اجاره داده می‌شود؛ ساعتی 300 یورو برای هر نفرچمن ورزشگاه نیوکمپ اجاره داده می‌شود؛ ساعتی 300 یورو برای هر نفرطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.