وست هم به انتقال 35 میلیون یورویی نایف اکرد نزدیک شد


hamid 1878

کمتر 100 تا نباید بکنن تو پاچه. این تیم کثیف
گرون میفروشن
باید گرون هم. بخرن
واسه رایس میگن 150تا

رایس هم یه اسکات مک تومینای بیشتر نیست که تو تیم دفاعی وستهام به چشم میاد

مک تومینای هم. تو. تیم. سولسشر جلو منچستر سیتی و پاریس و. بزرگا میشد ماکلله و روی کینطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.