علیرغم ممنوعیت حضور تماشاگران؛ دیدار مجارستان و انگلیس با حداقل 30 هزار هوادار برگزار خواهد شد


sia 10

خواستم بگم اینا که این مشکلات داشتند چرا با هم بازی می‌کنند نکنه مشکل مغزی چیزی دارند😁
بعد دیدم دوستانه نیست لیگ ملت هاست.کاش تو متن اشاره می‌شد.طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.