تنیس اوپن فرانسه | جوکوویچ حریف سلطان خاک نشد؛ رافائل نادال به نیمه نهایی رسید


hamid 1878

این حرف رو میزنم.. میدونم. خیلی ها مخالفید

اینکه. نادال گرنداسلم بیشتری داره دلیل بر بهتر بودنش نیست
13تاش از 21 واسه خاکه
درصورتی که. آمار رو در رو از جووکو بدتره.. ینی جووکو بیشتر برده
ضمنا به عنوان نوله فن میگم
زیبایی تنیس و اسطوره اصلی تنیس که همه رو بیشتر عاشق کرده فدرر بوده و هست
جوکوویچ انگیزه عالی دازه و. رو هر سه تا زمین تعادل داره….
این. گرنداسلم واسه زورفهطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.