کنایه علیرضا بیرانوند به فدراسیون فوتبال؛ بعد از مجمع، ده بازی دوستانه ردیف می کنند! / فیلمکنایه علیرضا بیرانوند به فدراسیون فوتبال؛ بعد از مجمع، ده بازی دوستانه ردیف می کنند! / فیلمطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.