استیون جرارد: پاس والورده به وینیسیوس هرگز شانسی نبود


foad.73 .

واضحه پاس بود… یه لحظه سرش رو اورد بالا وینی رو دید و تصمیم گرفت… اگه هوایی مینداخت خراب میشد، زمینی و با شدت کم هم بلاک میشد، تنها راهش پاس دادن با شدت بالا مثل شوت بود و امید به اینکه وینی به توپ برسه…
پ ن: یه سری تو سالن تو همچین شرایطی بودم و مجبور شدم همچین پاسی بدم… توپ از کنار یارم رد شد ولی نزد بعد میگفت چرا انقد محکم زدی😂طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.