آقای ماجدی؛ اسکوچیچ، سردار آزمون و مهدی طارمی هم سهم خواه هستند؟


طی ساعات اخیر سردار آزمون و مهدی طارمی هم به جمع منتقدان عملکرد فدراسیون فوتبال اضافه شده اند و نسبت به زمان نامشخص اردوی تیم ملی معترض هستند.

به گزارش طرفداری، پس از لغو بازی ایران مقابل کانادا، اردوی ایران در فیفا دی پیش رو کاملا روی هوا رفت و هنوز هم که هنوز است مشخص نیست تیم ملی در فیفا دی پیش رو که به نوعی مهمترین فیفا دی پیش از آغاز جام جهانی هم محسوب می شود، قرار است با چه تیم هایی بازی کند یا اصلا از چه زمانی اردویش آغاز شود.

در این میان فدراسیون فوتبال سیاست سکوت را در پیش گرفته است و با کلید واژه  “سهم خواه” جواب منتقدانش را می دهد و به هیچ عنوان اشتباهات و بی برنامگی خود را نمی پذیرد. فدراسیونی که در راس هرم خود میرشاد ماجدی را به عنوان سرپرست موقت دارد و شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی که تکلیف و موضعش همواره مشخص بوده، چند ده دقیقه به منتقدان تاخت و در پایان صحبت هایش هم به نتیجه مشخصی برای اردوی پیش روی تیم ملی اشاره ای نکرد.

حالا در روز فردای آن مصاحبه، مهدی طارمی و سردار آزمون هم به صف منتقدان اضافه شده اند و باید از آقای سرپرست موقت پرسید آیا سرمربی تیم ملی، مهدی طارمی و سردار آزمون هم سهم خواه هستند؟ بازیکنان تیم ملی که درونی ترین عنصر تیم محسوب می شوند از طریق فضای مجازی انتقادات خود را بیان می کنند و این قضیه به خوبی نشان می دهد که چه جریانی در فدراسیون جاری است و تا چه میزان این فدراسیون با میرشاد ماجدی با برنامه پیش می رود.

سردار آزمون با “بی برنامه ترین تیم دنیا” از اتفاقات اخیر یاد کرد و مهدی طارمی هم به شکل کنایه آمیزی در صفحه توییتری خود تاریخ آغاز اردوی تیم ملی را پرسید پیش از این هم دراگان اسکوچیچ در قالب یک استوری از اوضاع نابسمان فدراسیون گفت تا فوتبال ایران چند ماه پیش از مهمترین بازی های تاریخش، بی برنامه و بی نظم ترین روزهایش را بگذراند.

قیافه هواداران پورتو و بایرلورکوزن پس از تماشای توییت و استوری طارمی و آزمون بسیار جالب خواهد بود. حداقل آن ها می توانند بدانند که در این کره خاکی کشوری وجود دارد که پیش از مهم ترین بازی های تاریخ فوتبالش، اینگونه برنامه ریزی می کند.

 طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.