پیشنهاد رسمی اینتر برای جذب آزاد هنریک مخیتاریان


هنریک مخیتاریان، هافبک ارمنی و 33 ساله آاس رم از اینتر پیشنهاد رسمی دریافت کرده است.

طرفداری | به گزارش فابریتزیو رومانو، قرارداد هنریک مخیتاریان با آاس رم در تابستان 2022 به پایان می رسد و این بازیکن دو انتخاب دارد؛ انتقال آزاد به اینتر یا تمدید قرارداد با آاس رم. اینتر پیشنهادی رسمی برای جذب آزاد این هافبک ارائه کرده است و مذاکرات بین این باشگاه و مخیتاریان ادامه دارد. همچنین آاس رم نیز پیشنهاد تمدید قراردادی به هنریک مخیتاریان ارائه کرده است. این هافبک 33 ساله وسوسه شده است و اینتر نیز از جذب او مطمئن است. هر دو باشگاه در انتظار تصمیم نهایی مخیتاریان هستند.طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.