فابیو کاپلو: مورینیو توانسته است قدرت و ذهنیت لازم را در آاس رم ایجاد کند


YB ROMA 1927

مالکین تیم پدر و پسر فردکین هم فوق العاده بودن کی فکرشو میکرد رم بتونه مورینیو و آبراهام رو بیاره؟ اگر دیبالا رو هم بیارن دیگه گل کاشتنطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.