گل دوم خواکین کوریا به سمپدوریا (اینتر 3-0 سمپدوریا)گل دوم خواکین کوریا به سمپدوریا (اینتر 3-0 سمپدوریا)طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.