دی ماریا: ام باپه تصمیم درستی گرفت؛ او در آینده فرصت انتقال به رئال مادرید را خواهد داشت


Red tiger

آره ارواح اجدادت تصمیمش درست بود ! بر عکس غلط ترین انتخاب را کرد و قطعا یکی دو سال دیگه مثل سگ پشیمون می سه که به رئال نیومده عین خودش که از رئال رفتی و دیگه موفقیت های زمان رئال را به دست نیاورد و این که مثل این که رئال را نمی شناسه وقتی یکی به خاطر پول به تیم نیاد بعدنی در کار نیست کلا پرونده ش بسته می شه و هیچ وقت نمی تونه به رئال بیادطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.