فرایبورگ 1-0 لایپزیش؛ نیمه دوم


آلمان چهار ستاره

به مهره ها و اسکواد فرایبورگ کاری ندارم که خیلی تو وضعیت خوبی قرار ندارن غیر از سه چهار نفر
اما فرایبورگ فوتبال کامل و تاکتیکی بازی میکنه ،هم تو دفاع خوبه هم تو حمله با برنامه بازی میکنن و تو ضربات ایستگاهی هم به شدت برنامه دارنطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.