گل دوم تامی آبراهام به تورینو از روی نقطه پنالتی (تورینو 0-2 آاس رم)گل دوم تامی آبراهام به تورینو از روی نقطه پنالتی (تورینو 0-2 آاس رم)طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.