رئال مادرید – رئال بتیس؛ ترکیب رسمی


god father

آخه عنباپه اصلا مهم نیست
ما با نصف این ترکیب سال قبل با کلی مصدوم با زیدان فقط تا نیمه نهایی رفتیم بدرد تیما حقیر و بی اصالتی مثل هشت سلون و طویله مونیخ و پاریس عن جرمن که برای درخشیدن نیاز به ستاره دارن میخورهطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.