چلسی 1-1 لسترسیتی؛ نیمه دوم


کوروش جان👿تری د…

رفقا بازم میگم و دوباره مجبورم تکرار کنم ما بازیهای خارج خونه دوم جدولیم بعد سیتی ولی بازیهای داخل خونه ۸جدولیم یعنی چی یعنی واقعا ب گفته توخل چمن استنفوربریچ واثعا افتضاحس و فوتبال چلسی ک رو زمینه فوق کند میکنه توخل الکی چیزیو رو هوا نمیگه ازیناییم نیست توجیح کنه خداکنه بازسازی استنفوربریچ زودتر استارت بخورهطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.