رضایت پریشیچ از انتقال احتمالی به یوونتوس؛ تلاش اینتر برای حفظ وینگر کرواترضایت پریشیچ از انتقال احتمالی به یوونتوس؛ تلاش اینتر برای حفظ وینگر کرواتطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.