کیه لینی: بال های بعضی از جوانان را چیده بودم و حالا وقت پرواز آنها است


Blue Forever

فوتبال این بخشش هم مثل زندگیه. توی زندگی هم شما میشینی و رفتن عزیزات رو تماشا میکنی. اینجا هم همینطور. تمام سالها بازیکن های خودی و رقیب رو دنبال میکنی و بعد خداحافظی میکنن و احتمالا چند سال بعد میان روی نیمکت و چهار نفر که اصلا خاطره ای با اون ها ندارن میان با اولین باخت بهشون توهین میکنن و میگن هرکی بوده بوده. و تو نمیتونی قانعشون کنی. مهم نیست که دکتر توی تیم رقیب بوده. اونها با ما جنگیدن و من از تماشای این ماجرا سرمست شدم. برای سهم تو در این سرمستی ممنونم دکتر کیه لینیطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.