هواداران پرسپولیس دوباره به یحیی گل محمدی اعتماد می کنند؟


شاید هواداران پرسپولیس دوباره به یحیی گل محمدی اعتماد کنند.

به گزارش طرفداری، هواداران پرسپولیس نسبت به حضور سرمربی خارجی در این تیم ناامید شدند و در میان مربیان داخلی هم به نظر می رسد یحیی گل محمدی را به سایرین ترجیح می دهند.

از این رو شاید دوباره هواداران پرسپولیس به یحیی گل محمدی اعتماد کنند.

 طرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.