صالحی امیری: مسئولیت فنی تیم امید با فدراسیون است و ما فقط حامی هستیم / فیلمصالحی امیری: مسئولیت فنی تیم امید با فدراسیون است و ما فقط حامی هستیم / فیلمطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.