مارچلو لیپی: هیچ جامی با فتح جام جهانی با تیم ملی کشورتان قابل قیاس نیستمارچلو لیپی: هیچ جامی با فتح جام جهانی با تیم ملی کشورتان قابل قیاس نیستطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.