اتلتیکو مادرید – رئال مادرید؛ ترکیب رسمی


Seneca Crane

آرزو میکنم که تو زندگی شانس رئال رو داشته باشین
شانس رئال رو داشته باشین ، یعنی :
4تا خونه دارین
4تا ماشین دارین
4 تا شرکت دارین یا 4 تا کارخونه با 4444 تا کارمند و زیر دست
فقط آرزو کنین که شانسش رو داشته باشین نه اینکه جای خودش باشین
اگه خودش باشین که هر روز باید 4 بار قمبل کنیدطرفداری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.